Teie IF starter opp med allidrett for barn

barneidrett.JPG

Tirsdag 3. september starter Teie IF opp med nytt aktivitetstilbud - Allidrett for barn!

Allidrett er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i skogen, på løkka, i sal, på snø, på is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå. Aktiviteten vil foregå utendørs det meste av året, tirsdager 1730 til 1830.

Tilbudet er til barn i alderen 3-12 år, inndelt i en gruppe for førskolebarn, en for 1-4 klasse og en for 5-7 klasse. 

Aktivitetene vil ledes av Janne Melby og Tonje Egenes med flere, begge med lang erfaring med å organisere aktiviteter og trening for barn og unge.

Spørsmål? Ønske om å bidra? Ta kontakt med Teie IF v/ Mette Fagernes: tlf. 48197861, mail: mfagernes@hotmail.com.