Teie IF starter opp med allidrett for barn

barneidrett.JPG

Tirsdag 3. september 2019 startet Teie IF opp med nytt aktivitetstilbud - Allidrett for barn!

Tilbudet er til barn i alderen 3-12 år, inndelt i en gruppe for førskolebarn, en for 1-4 klasse og en for 5-7 klasse. Aktivitetene vil foregå utendørs det meste av året, tirsdager 1730 til 1830. Oppmøte på gressbbanen (Xpert banen) i Teie idrettspark. 

Allidrett er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i skogen, på løkka, i sal, på snø, på is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå. De eldre barna får prøve ut mange ulike aktiviteter. For de yngste barna vil det være mindre fokus på spesifikke idretter og økt fokus på grunnleggende motoriske ferdigheter (hoppe, hinke, løpe, kaste) gjennom forskjellige leker og øvelser. 

Allidrett vil ledes av Janne Melby og Tonje Egenes med flere, begge med lang erfaring med å organisere aktiviteter og trening for barn og unge.

Som ved all barneidrett i Teie IF vil det være behov for bistand fra foreldre/foresatte for å drifte tilbudet. 

Regler for deltagelse:

  1. Alle barn som deltar i aktiviteten må etter en prøveperiode på maksimalt 3 uker være medlem i Teie IF og ha betalt treningsavgiften. Dette for å sikre at forsikringen gjelder om det oppstår skader. Klubben bistår ved betalingsutfordringer.
  2. Alle barn på førskolegruoppen må ha med seg en voksen på trening som følger opp barnet under trening.
  3. Alle barn som deltar i Allidretten må være kledd i tøy egnet for aktivitet til gjeldende årstid. Klubben vil være behjelpelig med å finne løsninger for lån av utstyr ved behov.
  4. Alle barn og voksne som deltar på allidretten skal ha egne innesko eller gymsokker ved aktivitet i sal. 

Medlems- og treningsavgift: 

For nye medlemmer vil pris for medlemskap og treningsavgift ut  2019 være totalt kr. 650 (september - desember 2019).
For de som allerede er medlemmer i Teie IF er aktivitetsavgiften for høsten 2019 på kr. 400 (september - desember 2019).

prosjektplanen kan dere lese mer om tilbudet og de planlagte aktivitetene.

 

Spørsmål? Ønske om å bidra? Ta kontakt med Teie IF v/ Mette Fagernes: tlf. 48197861, mail: mfagernes@hotmail.com

Nyheter

Vi inviterer til informasjonsmøte om byggeprosjektet den 31.10.2019, kl. 19-20.

Se mer informasjon i vedlagte skriv: Naboinformasjon vedr. utbygging Teie idrettspark

16.10.2019
- pkh

Beklager, men vi blir nødt til å avlyse allidretten i dag, da det er for mye vann på banen.

15.10.2019
- pkh

Arbeidet er godt i gang med å oppgradere parken. Vi starter arbeidet med KG1 Nøtterøy Elektriske og Xpert gressbanen medio oktober 2019. Les gjerne orientering fra arbeidsgruppa.

30.09.2019
- pkh

Hele 61 barn i alderen 3 til 12 år møtte på første trening med allidrett i går.

Skikkelig moro! Nye muligheter neste tirsdag. Velkommen!

04.09.2019
- pkh

Endelig er vi klare til å starte opp med Allidrett i Teie IF. Vi regner med godt oppmøte på gressbanen (Teie Gress Xpert) i Teie idrettspark tirsdag 3. september 2019 klokka 1730 til 1830. Les mer på siden om Allidrett.

26.08.2019
- MF