Koronavirus

Nå skjer endringer fort, og flere er varslet i løpet av dagen. Teie innfører trenings- og kamppauser for alle grupper i Teie IF. Se mer informasjon i vedlagte link. 

2020-03-12
pkh

NFF-nyheter; breddeaktivteter stoppes ut april

Følg også med på vår Facebookside Teie IF fotball