Av-og-til inviterer til å bli med på høstens idrettskampanje!

I Norge vokser 90.000 barn og ungdom opp med foreldre som drikker for mye alkohol. I høstens kampanje får vi et innblikk i hverdagen til en av de som takker idretten for spillerommet han fikk da han hadde det vanskelig hjemme. 

Ole Tobias Mehn-Andersen hadde en utrygg oppvekst med en ruspåvirket mor. Idretten ga han den tilhørigheten og mestringsfølelsen han manglet på hjemmebane. Han forteller om viktigheten av varme støttespillere som var tolerante og som ønsket å spille han god. Les mer her!

2020-08-31
pkh
  • For ungdom som ikke har det trygt og godt hjemme, kan idretten spille en helt avgjørende rolle. Vi vil vise trenere og idrettsforeldre at jobben de gjør som støttespillere utgjør en enorm forskjell, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til. 

Årets kampanjefilm handler om nettopp det. Se filmen her!

#triksedugnad

I forbindelse med kampanjen arrangerer det i år en #triksedugnad for å sette fokus på barn og unge som vokser opp i hjem med rusmisbruk. 90.000 triksinger representerer hvert og ett av barna bak tallene. Av-og-til utfordrer alle til å dele en triksesnutt i sosiale medier hvor de trikser så mange eller få de klarer. Husk å bruke hashtaggen #triksedugnad slik at man finner og kan registrere bidraget ditt. Skriv hvor mange triksinger du bidrar med – og gjerne utfordre noen du kjenner. Hver triksing teller!

Ungdom trenger noen som heier. 

Når ungdom ikke har en heiagjeng på hjemmebane, er det viktig at noen gir de den støtten de trenger et annet sted. Idretten er en arena hvor mange barn og unge ferdes, og du som voksenperson kan ha en viktig betydning for barna. Dersom du er urolig for et barn eller en ungdom er det viktig at du gjør noe med det. Her kan du få råd fra Younas Mohammad-Roe, som selv er trener i breddeidretten og jobber med slike utfordringer til daglig. 

Covid-19 og stengingen av skoler og barneidretten, rammet de sårbare barna ekstra hardt. Mange barn har hatt en tøff vår, totalt avhengig av foreldre som ikke tar godt nok vare på dem. Nå som idretten er i gang igjen er det viktigere enn noen ganger at barna møter en trygg arena, med voksenpersoner som ser dem og bryr seg om dem. Vi håper derfor du blir med på årets kampanje!

Dette kan du gjøre:

  • Del kampanjefilmen og andre filmer som lanseres på Facebook siden til Av-og-til i løpet av høsten. 
  • Bli med på #triksedugnad. Del en video av deg selv som trikser i sosiale medier, og utfordre gjerne noen andre til å gjøre det samme.
  • Gjør idrettslaget du er med i til en god klubb for alle barn. Av-og-til sin verktøykasse inneholder nyttig informasjon som idrettsklubbene kan bruke i arbeid med barn og unge.  
  • Årets kampanje starter i mandag 24. august og varer to uker. 

Les mer på Av-og-til.