Teie barneidrett – Er du ildsjelen vi ser etter?

barneidrett.JPG

Barneidretten på Teie er for tiden ikke aktiv. Er du interessert i å være med å starte opp barneidrett? Ta kontakt med leder av Teie IF. Se kontaktinformasjon her.