Håndballgruppa i Teie IF avvikles fra 1. juni 2019

På årsmøtet i Teie IF torsdag 4. april ble det vedtatt at håndballgruppen i Teie IF avvikles fra 1. juni 2019. Det opprettes samtidig en ny idrettsforening, Teie håndballklubb. 

2019-04-08
MF

Teie håndballklubb vil være en selvstendig særidrettsforening uten organisatorisk tilknytning til Teie IF. Klubben vil ha egen logo og egne klubbfarger. Du kan lese avtalen som er satt mellom Teie IF og ny håndballklubb og litt om prosessen i forkant av årsmøtet her.

Avviklingen av håndballgruppen skjer etter initiativ og påtrykk fra styret i Teie IFs håndballgruppe. Forslaget ble fremmet av styret i håndballgruppen på håndballgruppens årlige møte 18. mars 2019, 17 dager før årsmøtet. Avviklingen av håndballgruppen er en stor, viktig og historisk beslutning, og Teie IF hadde ønsket en lenger og bredere prosess med større involvering av håndballgruppens egne medlemmer før vedtaket ble fattet.

Den nye håndballklubben har nå en stor jobb foran seg fram til etablering av en ny håndballklubb. Teie IF ønsker lykke til med arbeidet og håper og tror at håndballtilbudet til barn og unge blir forvaltet på en god måte videre i Teie håndballklubb.

Nedleggelsen av håndballgruppen påvirker i liten grad driften av Teie IF. Teie IFs arbeid med oppgradering av Teie idrettspark fortsetter med uforminsket styrke. Det første vedtaket i så måte ble også gjort på årsmøtet – utbedring av KG1 Nøtterøy Elektriske banen og omlegging av naturgressbanen til kunstgress (to nierbaner på tvers). Dette arbeidet starter så raskt som praktisk mulig og målet er at dette skal være gjennomført i 2019/2020.

Plassering av nytt klubbhus og andre elementer i parken er planlagt vedtatt på ekstraordinært årsmøte i mai 2019.

Se artikkelig fra tb.no 4. april 2019 her.

Styret i Teie IF