Innkalling til ekstraordinært årsmøte 9. mai 2019

Som en oppfølging til vedtakene på årsmøtet 4. april 2019 kaller styret i Teie IF inn til ekstraordinært årsmøte 9. mai 2019 klokka 1800 i Teie IFs Klubbhus.

2019-04-12
MF

Saker på programmet vil være: nytt organisasjonskart, valg av ett nytt styremedlem, valg av revisor, revidert budsjett for 2019 (som følge av avvikling av håndballgruppen), og oppgraderinger i Teie idrettspark inkludert plassering av klubbhus.

Agenda og sakspapirer til ekstraordinært årsmøte i Teie IF 9. mai 2019.

 

Velkommen!